DZP/PN/30/45/2019Dostawa drobnego sprzętu medycznego i butelek do receptury Pakiet 1 zbiorniki płynu mózgowego, elektrody neutralne, akcesoria Pakiet 2 klipsy tytanowe Pakiet 3 szczypce biopolarne Pakiet 4 systemy do odsysania Pakiet 5 sterylizacja Pakiet 6 sterylizacja Pakiet 7 płyny do dezynfekcji Pakiet 8 kaniule dotętnicze Pakiet 9 obłożenia i serwety chirurgiczne Pakiet 10 protezy kości czaszki Pakiet 11 obłożenia chirurgiczne Pakiet 12 kaniule dożylne Pakiet 13 kaniule dożylne bezpieczne Pakiet 14 ubrania jednorazowe chirurgiczne Pakiet 15 układy oddechowe Pakiet 16 wosk chirurgiczny Pakiet 17 dreny do aparatu Selektor Pakiet 18 gąbki i czepki do pielęgnacji Pakiet 19 termowenty Pakiet 20 taśma do drukarki sterylizatora Pakiet 21 obwód oddechowy Pakiet 22 folia chirurgiczna Pakiet 23 elektrody zabiegowe i monitorujące do zabiegów EW do aparatu Thymatron IV Pakiet 24 implanty Pakiet 25 znaczniki do ramy sterodaktycznej Pakiet 26 pojemniki na zużyte igły/strzykawki Pakiet 27 butelki do receptury

Ogłoszenie

SIWZ dr sprzęt med

załącznik nr 5

modyfikacja termin składania i otwarcia ofert

odpowiedzi na pytania 15.04.2019

odpowiedzi  na pytania  17.04.2019

Odpowiedzi  18.04.2019

odpowiedzi  19.04.2019r.

art 86 zawiadomienie z otwarcia ofert  24.04.2019

zawiadomienie o wyborze oferty (bez pakietu 3 i 4)

zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 3 i 4

zawiadomienie o unieważnienu czynności

zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 4

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Komentarze są zablokowane.