NumerTytuł
7/2017 drobny sprzęt medyczny w podziale na pakiety
9/2017 implanty do operacji kręgosłupa szyjnego
3/2017 Dostawa implantów do operacyjnej korekcji i stabilizacji kręgosłupa
10/2017 dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych
18/2017 utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Instytutu Psychiatrii i Neurologii
25/2017 Dostawa bielizny pościelowej, piżam, ubrań ochronnych i obuwia dla personelu medycznego, ręczników i ścierek kuchennych
26/2017 implanty do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego oraz stabilizacji międzywyrostkowej
27/2017 Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowo rekreacyjnych dla pracowników IPiN
32/2017 Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowo rekreacyjnych dla pracowników IPiN
37/2017 Dostawa licencji Microsoft
39/2017 Usługa: Przeprowadzenie audytu energetycznego
34/2017 odczynniki chemiczne
33/2017 Dostawa: system do zamykania tętnicy udowej po kaniulacji oraz sprzętu do embolizacji wewnątrznaczyniowej
41/2017 Dostawa sprzętu komputerowego
43/2017 Przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych
44/2017 : Dostarczenie i wdrożenie systemu komputerowego ( aplikacji) w części administracyjnej oraz integracja z posiadanymi przez Zamawiającego systemami.
54/2017 Dostawa bonów podarunkowych
55/2017 Dostawa sprzętu do embolizacji wewnątrznaczyniowej
57/2017 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przechowania i wydania osobom upoważnionym do pochowania zwłok osób zmarłych w IPiN oraz wykonywanie sekcji zwłok
60/2017 Dostawa : System Rezonansu Magnetycznego 3T
61/2017 Dostawa: Angiograf dwupłaszczyznowy
58/2017 Usługa konserwacji stacji uzdatniania wody
66/2017 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
63/2017 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
67/2017 usługa transportu sanitarnego
68/2017 Dzierżawa powierzchni pod Automaty
1/2018 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej
3/2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej
4/2018 Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników
4/2018 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii
8/2018 Dostawa leków i środków opatrunkowych
7/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic chirurgicznych Pakiet 1 zbiorniki płynu mózgowego, elektrody neutralne, akcesoria Pakiet 2 wkłady do strzykawki Medrad Pakiet 3 cewniki, dreny, igły, strzykawki itp Pakiet 4 strzykawki bezpieczne Pakiet 5 kraniki infuzyjne, maski tlenowe, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, strzykawki Pakiet 6 fizelina Pakiet 7 filtry do respiratora Pakiet 8 nici chirurgiczne Pakiet 9 woda do tlenoterapi Pakiet 10 dreny do aparatu Selektor Pakiet 11 sterylizacja Pakiet 12 wkłady do ssaka Medela Pakiet 13 igły bezpieczne Pakiet 14 worki do zbiórki moczu Pakiet 15 rękawice diagnostyczne z nitrylu Pakiet 16 rękawice diagnostyczne z lateksu Pakiet 17 rękawice diagnostyczne z winylu Pakiet 18 rękawice chirurgiczne Pakiet 19 rękawice sterylne diagnostyczne z nitrylu Pakiet 20 rękawice chirurgiczne specjalistyczne Pakiet 21 znaczniki do ramy sterodaktycznej
11/2018 Wykonanie robót remontowych pod potrzeby Poradni Leczenia Uzależnień – Programu Metadonowego w budynku B- parter na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9