DZP/PN/74/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Ogłoszenie nr 664739-N-2018 SIWZ drobny sprzęt medyczny Ogłoszenie nr 540001259-N-2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Modyfikacja SIWZ 04.01.2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi 04.01.2019 r. Modyfikacja SIWZ 04.01.2019 Modyfikacja SIWZ 07.01.2019 Zawiadomienie z otwarcia ofert 09.01.2019 Zawiadomienie o wyborze...

Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie nr 62_zał. nr 1_Ogłoszenie_ zał. nr 2_szczegółowe warunki konkursu_zał. nr 5_Regulamin.pdf Zarządzenia nr 62_Zał. nr 3_Oferta.pdf Zarządzenie nr 62_zał. nr 4.pdf Oferta_zał. nr 3.doc 2_zał. Wykaz personelu.xlsx 3_zał_Harmonogram.xlsx 4_zał. Plan rzeczowo-fin..xlsx 5_zał. Harmonogram pracy.xlsx Folder(2018-9-19)0001 Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/51/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego Pakiet 1 Cranofix i klipsy Raneya Pakiet 2 Gąbki i czepki do pielęgnacji Pakiet 3 Materiał żywiczny do ubytków czaszkowych Pakiet 4 obłożenia chirurgiczne Pakiet 5 folia chirurgiczna Pakiet 6 Butelki typu Redona Pakiet 7 Akcesoria chirurgiczne Pakiet 8 Maski i filtry do AMBU

Ogłoszenie nr 605190-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. SIWZ drobny sprzęt medyczny Załącznik nr 5 Odpowiedzi na pytania  21.08.2018 zawiadomienie z otwarcia ofert 24.08.2018 zawiadomienie o wyborze oferty 6.09.2018 zawiadomienie o wyborze oferty drobny sprzęt medyczny pakiet 5    

Czytaj Dalej

DZP/PN/46/32/2018 Dostawa leków, opatrunków, i immunoglobuliny Pakiet 1 opatrunek hemostatyczny Pakiet 2 levofloxacin Pakiet 3 hemostatyk uszczelniający, opatrunki hemostatyczny Pakiet 4 risperidone Pakiet 5 immunoglobulinum humanum Pakiet 6 lacosamide Pakiet 7 leki różne Pakiet 8 interferon beta – 1 b Pakiet 9 povidone-iodine

Ogłoszenie nr 595964 SIWZ leki 9 pakietów VIII 2018 załącznik leki lipiec 9 pakietów odpowiedzi na pytania 2.08.2018r. odpowiedzi na pytania 3.08.2018 zawiadomienie z otwarcia ofert 7.08.2018 zawiadomienie o wyborze oferty leki 10.08.2018  

Czytaj Dalej

DZP/PN/27/43/2018 Utrzymanie pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego i sanitarnego poprzez stałą konserwację, usuwanie awarii i napraw oraz usługi w zakresie robót remontowo-budowlanych i napraw bieżących

Ogłoszenie siwz27 zestawienie materiałów.kons.18 Opis przed.zam.kon Informacje okresowe kons. 1 Formularz oferty (wzor) 3 Wzory oswiadczen 4 Wykaz robót 5 Wykaz osob umowa dział techniczny 2018 Modyfikacja siwz Pytania i odpowiedzi Zmiana Ogłoszenia Zestawienie ofert27 Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/23/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i butelek do receptury,Pakiet 1 Zbiorniki płynu mózgowego, elektrody neutralne, akcesoria,Pakiet 2 dreny i końcówki do aparatu Selektor,Pakiet 3 sterylizacja,Pakiet 4 sterylizacja,Pakiet 5 znaczniki do ramy sterodaktycznej,Pakiet 6 systemy do odsysania,Pakiet 7 drobny sprzęt medyczny,Pakiet 8 ubrania chirurgiczne,Pakiet 9 butelki do receptury

Ogłoszenie Załącznik medyka 19.04.2018 SIWZ drobny sprzęt medyczny kwiecień 2018 Odp. dr. sprzęt med. 20.04.2018r. Odp. dr. sprzęt med. 23.04.2018 Odp. dr. sprzęt med II 23.04.2018 Odp. dr. sprzęt med 24.04.2018 art 86 zawiadomienie z otwarcia ofert drobny sorzęt medyczny 26.04.2018 Zawiadomienie o wyborze...

Czytaj Dalej

DZP/PN/18/551/2018 Dostawa tomografu komputerowego, przebudowa infrastruktury teletechniczneji remont pracowni radiologicznej.

2018-OJS058-127726-pl.pdf Jednolity_europejski_dokument.doc zalacznik-nr-2.rtf siwz.docx Modyfikacja SIWZ z dnia 30.03.2018.doc Ochrona radiologiczna TK.pdf Pytania 1 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 2 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 3 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 4 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 5 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Rzut TK.pdf...

Czytaj Dalej

DZP/PN/11/43/2018 Wykonanie robót remontowych pod potrzeby Poradni leczenia uzależnień.

DZP/PN/11/43/2018 Wykonanie robót remontowych pod potrzeby Poradni leczenia uzależnień. Ogloszenie 531125.docx 2-Wzory-oswiadczen.doc 3-umowa-Metadon.doc 5-Wykaz-osob.doc remontMetadonsiwz-2.doc IPiN-B-drzwi.pdf IPiN-KB1.pdf IPiN-KB2.pdf IPiN-KB3.pdf IPiN-KB4.pdf IPiN-KB5.pdf IPiN-KB6.pdf Punkt-Metadonowy-bud.B-przedm.akt_.ath Punkt-Metadonowy-bud.B-przedm.akt_.pdf Obrazy DWG.zip Zestawienie Ofert.doc Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/19/32/2018 Dostawa leków, methadonu, kleju chirurgicznego i butelek do receptury, wyrobów medycznych

Dostawa leków, methadonu, kleju chirurgicznego i butelek do receptury, wyrobów medycznych Ogłoszenie-nr-530408.docx SIWZ-leki-metadon-klej-chirurgiczny-butelki-do-receptury-wyroby-medyczne-14.03.2018.doc załącznik-leki-toksyny-III-2018.xls odp.-leki-19.03.2018.doc odpowiedzi-na-pytania-drobny-leki-20.03.2018r..doc Zawiadomienie z otwarcia ofert.doc

Czytaj Dalej

DZP/PN/5/2018 Usługa wydawnicza dla dwóch czasopism publikowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania oraz Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii w okresie trzech lat.

Usługa wydawnicza dla dwóch czasopism publikowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania oraz Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii w okresie trzech lat.

Czytaj Dalej