DZP/PN/71/32/2020 Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

DZP-PN-71-32-2020_ogloszenie_o_zamowieniu DZP-PN-71-32-2020_siwz DZP-PN-71-32-2020_zal_1_3-5 DZP-PN-71-32-2020-zal_2-formularz_cenowy DZP-PN-71-32-2020_zal_6_wzor_umowy DZP-PN-71-32-2020_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia DZP_PN_71_32_2020-Zmiana_terminu_otwarcia_ofert DZP-PN-71-32-2020_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-12.01.2020 DZP_PN_71_32_2020-Odpowiedzi_na_pytania_12.01.2020 DZP-PN-71-32-2020_informacja_z_otwarcia_ofert

Czytaj Dalej

DZP/PN/67/45/2020 Zakup i sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

DZP-PN-67-45-2020_ogloszenie_o_zamowieniu DZP-PN-67-45-2020_siwz DZP-PN-67-45-2020_zal_1_3-5 DZP-PN-67-45-2020-zal_2-formularz_cenowy DZP_PN_67_45_2020_zal_6_wzor_umowy DZP-PN-67-45-2020_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia DZP_PN_67_45_2020-Odpowiedzi_na_pytania DZP-PN-67-45-2020_informacja_z_otwarcia_ofert DZP_PN_67_45_2020-Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty  

Czytaj Dalej

DZP/PN/66/028/2020 Zakup i sukcesywna dostawa narzędzi chirurgicznych, specjalistycznych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

DZP-PN-66-028-2020_ogloszenie_o_zamowieniu DZP-PN-66-028-2020_SIWZ DZP-PN-66-028-2020_zal_1_3-5 DZP-PN-66-028-2020_zal_2-formularz_cenowy_zmiany DZP-PN-66-028-20dzp.ipin.edu.pl/… /DZP-PN-66-028-2020_ogloszenie_o_zamowieniu.p20_zal_6_wzor_umowy DZP-PN-66-028-2020_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia DZP_PN_66_028_2020-Odpowiedzi_na_pytania DZP-PN-66-028-2020_informacja_z_otwarcia_ofert DZP_PN_66_028_2020-Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/65/43/2020 Usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie

Ogłoszenie nr 765335-N-2020 SIWZ 10.12.2020_MŁ zał. 1 Opis-przedmiotu-zamówienia.kons.20 zał. 1a Informacje okresowe kons.20 zał. 1b zestawienie materiałów.kons.20 zał. 2 Formularz-oferty-wzor zał. 3 oświadczenia zał. 4 wzór-umowy zał. 5 oświadczenie zał. 6 Wykaz-osób i usług Zawiadomienie z otwarcia ofert 18.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Czytaj Dalej

DZP/PN/62/202/2020 Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego do stentowania tętnic szyjnych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

DZP-PN-62-202-2020_siwz DZP-PN-62-202-2020_zal_1_3-4 DZP-PN-62-202-2020_zal_2-formularz_cenowy DZP-PN-62-202-2020_zal_5_wzor_umowy DZP-PN-62-202-2020_ogloszenie DZP-PN-62-202-2020_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia DZP-PN-62-202-2020_odpowiedzi_na_pytania DZP-PN-62-202-2020_zal_2-formularz_cenowy-11.12.2020 DZP-PN-62-202-2020_informacja_z_otwarcia_ofert DZP_PN_62_202_2020-Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty  

Czytaj Dalej

DZP/PN/56/551/2020 System Rezonansu Magnetycznego 1,5 T (dostawa i instalacja)

Ogłoszenie o zamówieniu 21_10_2020 siwzNMR2020 (SIWZ) załącznik nr 1 do SIWZ parametry techniczno-użytkowe Jednolity_europejski_dokument (JEDZ) Bud.N – MRI i RTG (Rys) KluczPub_Oferta_PostepowanieID_19dcc032-72f4-4136-a491-7c06f35d13b1 PYTANIA i ODPOwIEDZI  1 PYTANIA i ODPOWIEDZI  2 PYTANIA I ODPOWIEDZI  3 Modyfikacja SIWZ z dnia 26.10.2020 Załacznik 1 do Modyfikacji SIWZ...

Czytaj Dalej

DZP/PN/55/43/2020 Usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie

Ogłoszenie nr 598217-N-2020 SIWZ 10.2020_MŁ zał. 1 Opis-przedmiotu-zamówienia zał. 1a OPZ Informacje-okresowe-kons. zał. 1b OPZ zestawienie-materiałów.kons_.20 zał. 2 Formularz-oferty-wzor zał. 3 oświadczenia zał. 4 wzór-umowy zał. 5 oświadczenie zał. 6 Wykaz osób i usług Zawiadomienie z otwarcia ofert 23.10.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Czytaj Dalej

DZP/PN/48/32/2020 Dostawa leków i środków opatrunkowych- 131 pakietów

2020-OJS187-449445-pl– ogłoszenie SIWZ leki X 2020 Załącznik nr 4 asortymentowo-cenowy JEDZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_91121d7d-5f4b-4fa1-8b19-33cee169d124 Odpowiedzi na pytania 29.09.2020 odpowiedzi na pytania 1.10.2020 Odpowiedzi na pytania 6.10.2020 odpowiedzi na pytania 7.10.2020 odpowiedzi II 7.10.20 odpowiedzi na pytania 8.10.20 odpowiedzi na pytania 9.10.2020 odpowiedzi na pytania 2 9.10.2020...

Czytaj Dalej

DZP/PN/46/551/2020 Przebudowa lokalu nr 2 w budynku przy ul. Grottgera w Warszawie

Zestawienie z dnia otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty   Ogłoszenie o zamówieniu siwz STWiOR budowlana Przebudowa-Etap 1-inst.wentylacji-przedmiar Przebudowa-Etap 1-inst. wod-kan-przedmiar Przebudowa -Etap 1-br. budowlana przedmiar Przebudowa-Etap 1-inst. c.o-przedmiar Przebudowa-Etap 1- inst.elektryczne-przedmiar Pozwolenie na budowę -Grottgera Opis architektury. STWiORB_GROTTGERA_ELEKTRYCZNA STWiORB_GROTTGERA_TELETECHNIKA Opis instalacji sanitarnych  Opis...

Czytaj Dalej

DZP/PN/42/43/2020 Usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie

Ogłoszenie nr 579304-N-2020 SIWZ zał. 1 Opis-przedmiotu-zamówienia zał. 1a OPZ Informacje-okresowe-kons. zał. 1b OPZ zestawienie-materiałów.kons_.20 zał. 2 Formularz-oferty-wzor zał. 3 i 5 oświadczenia zał. 4 wzór-umowy zał. 6 Wykaz-osob zał. 6 Wykaz-usług Zawiadomienie z otwarcia ofert 07.09.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.09.2020 Informacja...

Czytaj Dalej

DZP/PN/41/32/2020 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, kompresów, pieluchomajtek, rękawiczek, masek chirurgicznych, kwasu gadoterowego – 34 pakiety

Ogłoszenie 2020-OJS159-387593-pl SIWZ drobny sprzęt medyczny Załącznik nr 4 dr sprzęt med JEDZ Odpowiedzi na pytania 21.08.2020 Odpowiedzi na pytania 24.08.2020 odpowiedzi na pytania 31.08.2020 odpowiedzi na pytania 3.09.2020 odpowiedzi na pytania 7.09.20 odpowiedzi na pytania 10.09.20 Odpowiedzi na pytania 15.09.2020 modyfikacja SIWZ –...

Czytaj Dalej

DZP/PN/25/551/2020 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej.

Załącznik-nr-2-OPZ_sprzęt-na-e-usługi_Pakiet2_Modyfikacja Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ e-usługi Załacznik nr 1 – OPZ_e-usługi_Pakiet1_ Załącznik nr 2 – OPZ_sprzęt (na e-usługi)_Pakiet2 (nieaktualny) P07 – Analiza przedwdrożeniowa e-Usług Załącznik do OPZ Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych (EDM, e-rejestracja, e-zlecenia) Załacznik nr 4 – IPU_na wdrożenie e-Usług Załacznik nr 4a...

Czytaj Dalej

DZP/PN/29/43/2020 usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fba5cd85-7515-4604-8e84-b63d3c1e8646(1) Ogłoszenie o zamówieniu siwz Opis przedmiotu zamówienia wzór umowy – załacznik nr 4 do SIWZ Jednolity_europejski_dokument zamówienia Formularz oferty (wzor) Informacje okresowe kons. zestawienie materiałów.kons.20 Wykaz osób Wykaz wykonanych usług Zestawienie ofert Unieważnienie postępowania    

Czytaj Dalej

DZP/PN/16/014/2020 Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie nr 534702-N-2020 siwz komputery 22.04.2020_revTB Pytania i odpowiedzi 30.04.2020 Pytania i odpowiedzi 04.05.2020 Modyfikacja SIWZ 04.05.2020 Informacje dt. przedmiotu zamówienia 05.05.2020 Pytania i odpowiedzi 05.05.2020 Pytania i odpowiedzi 05.05.2020_2 Zawiadomienie z otwarcia ofert 07.05.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.05.2020

Czytaj Dalej

DZP/PN/12/45/2020 Dostawa bielizny pościelowej, piżam dla pacjentów, ubrań i obuwia dla personelu medycznego

Ogłoszenie nr 524513-N-2020 SIWZ bielizna_revTB Załącznik nr 5 do SIWZ logo IPiN Pytania i odpowiedzi 19.03.2020 Ogłoszenie o zmianie nr 540050439-N-2020 Modyfikacja SIWZ 19.03.2020 Pytania i odpowiedzi 23.03.2020 Pytania i odpowiedzi 25.03.2020 Zawiadomienie z otwarcia ofert 02.04.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.04.2020  

Czytaj Dalej

DZP/PN/82/551/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dla Projektu „DIGITAL BRAIN – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie”

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ_promocjaProjektuDigitalBrain Pytania i odpowiedzi-1 Pytania i odpowiedzi 2 Modyfikacja siwz z dn.19.12.2019 Zmiana terminu otwarcia ofert Zestawienie ofert z dnia otwarcia Zawiadomienie o wyborze oferty Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj Dalej

DZP/PN/NPZ/47/43/2019 Usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie_nr_583083-N-2019 SIWZ_telekomunikacja_revTB Modyfikacja_telekomunikacja_07.08.2019 Pytania_i_odpowiedzi_09.08.2019_r. odpowiedzi z dnia 12.08.2019r. odpowiedzi z 13.08.2019r. telefony zmiana ogłoszenia 14.08.2019 Modyfikacja SIWZ – termin składania ofert odpowiedzi na pytania 14.08.2019r. ar. 86 zawiadomienie z otwarcia ofert zawiadomienie o wyborze oferty    

Czytaj Dalej

DZP/PN/43/014/2019 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania i obsługą serwisową oraz zakup drukarki do kart Mifare

Ogłoszenie o zamówieniu siwz system drukowania 2019 OPZ Wzory-oswiadczen Pytania 1 Modyfikacja SIWZ z. dn. 4.07.2019 Pytania 2 Pytania 3 Pytania 4 Pytanie5 Pytania 6 Zmiana Ogłoszenia Modyfikacja SIWZ z. dn. 8.07.2019 Pytania 7 Modyfikacja SIWZ z. dn. 9.07.2019 Zmiana Ogłoszenia II (zmiana terminu...

Czytaj Dalej

DZP/PN/25/32/2019 Pakiet 1 immunoglobulinum humanum 50 mg/ml Pakiet 2 immunoglobulinum humanum 100 mg/ml Pakiet 3 immunoglobulinum humanum 100 mg/ml Pakiet 4 immunoglobulinum humanum 100 mg/ml

Ogłoszenie immunoglobuliny SIWZ leki – immunoglobuliny Załącznik nr 4 immunoglobuliny JEDZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ba42ef4e-30a1-403a-8fc1-4038cb849b7a Odpowiedzi  24.04.2019 modyfikacja pakietu 3 i 4 art 86 zestawienie z otwarcia ofert 14.05.2019r. zawiadomienie o wyborze oferty          

Czytaj Dalej

DZP/PN/28/32/2019 Dostawa leków 61 pakietów

Ogłoszenie 2019/S 070-164394 SIWZ leki Załącznik nr 4 JEDZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_aa41c308-2764-46ef-beeb-4fec8677a06c odpowiedzi leki 11.04.2019 odpowiedzi na pytania leki 15.04.2019 Odpowiedzi na pytania 23.04.2019 Odpowiedzi na pytania 24.04.2019 Odpowiedzi na pytania  25.04.2019 modyfikacja pakiet 58 Odpowiedzi na pytania 30.04.2019r. art 86 otwarcie ofert  10.05.2019 unieważnienie pakietów...

Czytaj Dalej

DZP/PN/19/551/2019 Dostawa mebli na potrzeby Oddziałów Psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Ogłoszenie nr 513256-N-2019 SIWZ psychiatria meble 05.02.2019_revTB Pytania i odpowiedzi 15.02.2019r. Modyfikacja SIWZ 15.02.2019 Pytania i odpowiedzi 18.02.2019r. Zawiadomienie z otwarcia ofert 20.02.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty 05.03.2019 cz.1 Zawiadomienie o wyborze oferty 08.03.2019 cz.2 Informacja dt. wyboru najkorzystniejszej oferty pakiet 6

Czytaj Dalej

DZP/PN/10/551/2019 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Ogłoszenie nr 512814-N-2019 SIWZ psychiatria sprzęt medyczny 25.01.2019_revTB Pytania i odpowiedzi 14.02.2019r. Modyfikacja SIWZ 14.02.2019 Pytania i odpowiedzi 15.02.2019r. Pytania i odpowiedzi 15.02.2019r. cz.2 Ogłoszenie nr 540030672-N-2019 Zmiana terminu składania ofert Modyfikacja SIWZ 18.02.2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi 18.02.2019r....

Czytaj Dalej

DZP/PN/12/45/2019 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic chirurgicznych Pakiet 1 termowenty Pakiet 2 woda do tlenoterapii Pakiet 3 zestawy do wkłuć centralnych Pakiet 4 rękawy do sterylizacji Pakiet 5 zestawy do toalety jamy ustnej Pakiet 6 wkłady i przewody do wstrzyknięć Angiomat IIIlumena Pakiet 7 wkłady i przewody do wstrzyknięć Optistar Elite Pakiet 8 obwód oddechowy Pakiet 9 cewniki, dreny itp. Pakiet 10 igły strzykawki jednorazowe Pakiet 11 strzykawki bezpieczne Pakiet 12 igły bezpieczne Pakiet 13 drobne medyczne Pakiet 14 aparaty do infuzji Pakiet 15 worki do zbiórki moczu Pakiet 16 folia chirurgiczna Pakiet 17 wkłady do ssaka Medela Pakiet 18 rękawice diagnostyczne z nitrylu Pakiet 19 rękawice diagnostyczne z lateksu Pakiet 20 rękawice diagnostyczne z winylu Pakiet 21 rękawice chirurgiczne Pakiet 22 rękawice sterylne diagnostyczne z nitrylu Pakiet 23 rękawice chirurgiczne specjalistyczne ( Neurochirurgia, Pracownia Naczyniowa) Pakiet 24 rękawice diagnostyczne z nitrylu wyjmowane pojedynczo za mankiet Pakiet 25 elektrody zabiegowe i monitorujące do zabiegów EW, do aparatu Thymatron IV Pakiet 26 jednorazowy system do kontroli zbiórki luźnego stolca Pakiet 27 nici chirurgiczne Pakiet 28 nici chirurgiczne Pakiet 29 implanty Pakiet 30 znaczniki do ramy sterodaktycznej Pakiet 31 taśma do drukarki sterylizatora Pakiet 32 fizelina

Ogłoszenie nr 510484 SIWZ Załącznik nr 5 Odpowiedzi na pytania 8.02.2019 Odpowiedzi na pytania II 8.02.2019 zmiana ogłoszenia modyfikacja SIWZ termin składania ofert 15.02.2019 odpowiedzi na pytania 12.02.2018r. sprostowanie odpowiedzi do pytania 102 z 8.02.2019r. odpowiedzi 13.02.2019r. sprostowanie odpowiedzi z dnia 12.02.2019r. Załącznik nr...

Czytaj Dalej

DZP/PN/1/32/2019 Dostawa leków Pakiet 1 Glatiramer acetate Pakiet 2 Dimethyl fumarate Pakiet 3 Doxazosin Pakiet 4 Immunoglobulin Pakiet 5 Pantoprazole Pakiet 6 Fluticasone propionate

Ogłoszenie nr 508426-N-2019 z dnia 2019-01-30 r. SIWZ Załącznik nr 5 odpowiedzi na pytania 1.02.2019 zawiadomienie o wniesieniu odwołania odwołanie art 86 zawiadomienie z otwarcia ofert 7.02.2019 zawiadomienie o wyborze oferty leki 22.02.2019 zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 1    

Czytaj Dalej

DZP/PN/6/551/201 Dostawa sprzętu medycznego Pakiet 1 Zakup, dostawa, montaż automatycznych myjni -dezynfektorów do kaczek i basenów – szt 5 Pakiet 2 aparat holterowski: ciśnieniowy szt 3, ekg szt 3 Pakiet 3 spirometr szt 1

Ogłoszenienie  SIWZ odpowiedzi na pytania  29.01.2019 załącznik nr 5 po modyfikacji 29.01.2019r.  Odpowiedzi  30.01.2019 na pyt. 24 z dnia 29.01.2019 odpowiedzi 2 z dnia 30.01.2019r.dotyczy pytania 23 Zawiadomienie z otwarcia ofert 1.02.2019 zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/74/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Ogłoszenie nr 664739-N-2018 SIWZ drobny sprzęt medyczny Ogłoszenie nr 540001259-N-2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Modyfikacja SIWZ 04.01.2019 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi 04.01.2019 r. Modyfikacja SIWZ 04.01.2019 Modyfikacja SIWZ 07.01.2019 Zawiadomienie z otwarcia ofert 09.01.2019 Zawiadomienie o wyborze...

Czytaj Dalej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podwykonawcę w ramach programu pilotażowego w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie nr 62_zał. nr 1_Ogłoszenie_ zał. nr 2_szczegółowe warunki konkursu_zał. nr 5_Regulamin.pdf Zarządzenia nr 62_Zał. nr 3_Oferta.pdf Zarządzenie nr 62_zał. nr 4.pdf Oferta_zał. nr 3.doc 2_zał. Wykaz personelu.xlsx 3_zał_Harmonogram.xlsx 4_zał. Plan rzeczowo-fin..xlsx 5_zał. Harmonogram pracy.xlsx Folder(2018-9-19)0001 Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/51/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego Pakiet 1 Cranofix i klipsy Raneya Pakiet 2 Gąbki i czepki do pielęgnacji Pakiet 3 Materiał żywiczny do ubytków czaszkowych Pakiet 4 obłożenia chirurgiczne Pakiet 5 folia chirurgiczna Pakiet 6 Butelki typu Redona Pakiet 7 Akcesoria chirurgiczne Pakiet 8 Maski i filtry do AMBU

Ogłoszenie nr 605190-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. SIWZ drobny sprzęt medyczny Załącznik nr 5 Odpowiedzi na pytania  21.08.2018 zawiadomienie z otwarcia ofert 24.08.2018 zawiadomienie o wyborze oferty 6.09.2018 zawiadomienie o wyborze oferty drobny sprzęt medyczny pakiet 5    

Czytaj Dalej

DZP/PN/46/32/2018 Dostawa leków, opatrunków, i immunoglobuliny Pakiet 1 opatrunek hemostatyczny Pakiet 2 levofloxacin Pakiet 3 hemostatyk uszczelniający, opatrunki hemostatyczny Pakiet 4 risperidone Pakiet 5 immunoglobulinum humanum Pakiet 6 lacosamide Pakiet 7 leki różne Pakiet 8 interferon beta – 1 b Pakiet 9 povidone-iodine

Ogłoszenie nr 595964 SIWZ leki 9 pakietów VIII 2018 załącznik leki lipiec 9 pakietów odpowiedzi na pytania 2.08.2018r. odpowiedzi na pytania 3.08.2018 zawiadomienie z otwarcia ofert 7.08.2018 zawiadomienie o wyborze oferty leki 10.08.2018  

Czytaj Dalej

DZP/PN/27/43/2018 Utrzymanie pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego i sanitarnego poprzez stałą konserwację, usuwanie awarii i napraw oraz usługi w zakresie robót remontowo-budowlanych i napraw bieżących

Ogłoszenie siwz27 zestawienie materiałów.kons.18 Opis przed.zam.kon Informacje okresowe kons. 1 Formularz oferty (wzor) 3 Wzory oswiadczen 4 Wykaz robót 5 Wykaz osob umowa dział techniczny 2018 Modyfikacja siwz Pytania i odpowiedzi Zmiana Ogłoszenia Zestawienie ofert27 Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/23/45/2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i butelek do receptury,Pakiet 1 Zbiorniki płynu mózgowego, elektrody neutralne, akcesoria,Pakiet 2 dreny i końcówki do aparatu Selektor,Pakiet 3 sterylizacja,Pakiet 4 sterylizacja,Pakiet 5 znaczniki do ramy sterodaktycznej,Pakiet 6 systemy do odsysania,Pakiet 7 drobny sprzęt medyczny,Pakiet 8 ubrania chirurgiczne,Pakiet 9 butelki do receptury

Ogłoszenie Załącznik medyka 19.04.2018 SIWZ drobny sprzęt medyczny kwiecień 2018 Odp. dr. sprzęt med. 20.04.2018r. Odp. dr. sprzęt med. 23.04.2018 Odp. dr. sprzęt med II 23.04.2018 Odp. dr. sprzęt med 24.04.2018 art 86 zawiadomienie z otwarcia ofert drobny sorzęt medyczny 26.04.2018 Zawiadomienie o wyborze...

Czytaj Dalej

DZP/PN/18/551/2018 Dostawa tomografu komputerowego, przebudowa infrastruktury teletechniczneji remont pracowni radiologicznej.

2018-OJS058-127726-pl.pdf Jednolity_europejski_dokument.doc zalacznik-nr-2.rtf siwz.docx Modyfikacja SIWZ z dnia 30.03.2018.doc Ochrona radiologiczna TK.pdf Pytania 1 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 2 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 3 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 4 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Pytania 5 odpowiedzi z dnia 30.03.docx Rzut TK.pdf...

Czytaj Dalej

DZP/PN/11/43/2018 Wykonanie robót remontowych pod potrzeby Poradni leczenia uzależnień.

DZP/PN/11/43/2018 Wykonanie robót remontowych pod potrzeby Poradni leczenia uzależnień. Ogloszenie 531125.docx 2-Wzory-oswiadczen.doc 3-umowa-Metadon.doc 5-Wykaz-osob.doc remontMetadonsiwz-2.doc IPiN-B-drzwi.pdf IPiN-KB1.pdf IPiN-KB2.pdf IPiN-KB3.pdf IPiN-KB4.pdf IPiN-KB5.pdf IPiN-KB6.pdf Punkt-Metadonowy-bud.B-przedm.akt_.ath Punkt-Metadonowy-bud.B-przedm.akt_.pdf Obrazy DWG.zip Zestawienie Ofert.doc Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj Dalej

DZP/PN/19/32/2018 Dostawa leków, methadonu, kleju chirurgicznego i butelek do receptury, wyrobów medycznych

Dostawa leków, methadonu, kleju chirurgicznego i butelek do receptury, wyrobów medycznych Ogłoszenie-nr-530408.docx SIWZ-leki-metadon-klej-chirurgiczny-butelki-do-receptury-wyroby-medyczne-14.03.2018.doc załącznik-leki-toksyny-III-2018.xls odp.-leki-19.03.2018.doc odpowiedzi-na-pytania-drobny-leki-20.03.2018r..doc Zawiadomienie z otwarcia ofert.doc

Czytaj Dalej

DZP/PN/5/2018 Usługa wydawnicza dla dwóch czasopism publikowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania oraz Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii w okresie trzech lat.

Usługa wydawnicza dla dwóch czasopism publikowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania oraz Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii w okresie trzech lat.

Czytaj Dalej